POLITICA
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL & POLITICA DE COOKIES

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.
MEDIA DEFENDER SRL, având sediul în Str. CRISTIAN, Nr. 20, Etaj 5, Ap. 17, Sibiu, Sibiu, cod de identificare fiscală 31792849, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/507/2013 ("MEDIA DEFENDER SRL", "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică”) este să detalieze modul în care MEDIA DEFENDER SRL prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Date cu caracter personal prelucrate: adresă e-mail, număr de telefon.


Scopul prelucrării

Temeiul legal

Notificarea utilizatorului privind modificarea numărului de locuri de vaccinare disponibile

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică.

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.
În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

Sursa Datelor cu Caracter Personal este: persoana vizată.

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD. 

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:


Operațiunea

Durata

Notificare modificare fonduri disponibile in unitatiile medicale alese

până la momentul notificării

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: nu este cazul.
Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.
Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.
Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Solicitarea pentru steregerea Datelor cu Caracter Personal se trimite prin E-mail la adresa dezabonare@analize.live.


Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.
Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.
Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, MEDIA DEFENDER SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.
Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.
Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.
Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@analize.live.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: contact@analize.live.

 

POLITICA DE COOKIES

Scopul acestei politici de cookies („Politică de Cookies”) este de a informa utilizatorii cu privire la modul în care MEDIA DEFENDER SRL, având sediul în Str. CRISTIAN, Nr. 20, Etaj 5, Ap. 17, Sibiu, Sibiu, cod de identificare fiscală 31792849, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J32/507/2013 ("MEDIA DEFENDER SRL", "noi"), utilizează cookies pe site-ul analize.live („Site-ul”).
Această Politică de Cookies se completează cu politica de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de prelucrare a datelor”) și cu termenii și condițiile Site-ului.

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care vor fi stocate pe dispozitivul (computerul, terminalul mobil sau alte echipamente) unui utilizator la momentul accesării Internetului. Cookie-urile au rolul de a asigura utilizatorului o experiență plăcută de navigare a unui website și prin oferirea anumitor funcționalități (precum opțiunile privind limba, salvarea datelor de înregistrare, analizarea navigării) de a îmbunătăți această experiență.
Ca regulă, utilizarea cookie-urilor nu implică prelucrarea de date cu caracter personal și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii. Cu toate acestea, dacă utilizarea cookie-urilor au ca rezultat prelucrarea de date cu caracter personal, pentru prelucrarea respectiva devine aplicabilă Politica de prelucrare a datelor.

Cookie-uri de sesiune - cookie-urile ce sunt șterse de pe hard disk imediat după sesiunea ta de navigare.
Cookie-uri persistente - cookie-uri ce rămân salvate pe unitatea hard disk a dispozitivului tău și ne permit să recunoaștem dispozitivul în cazul unei vizite ulterioare pe Site-ul nostru.
Durata de viață a unui cookie poate varia în mod semnificativ, în funcție de scopul pentru care este plasat. Anumite cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune și sunt șterse odată ce utilizatorul părăsește site-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt păstrate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site-ul respectiv. Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse în orice moment prin adaptarea setărilor browser-ului.

În general, cookie-urile pot fi instalate de către administratorul site-ului accesat de utilizator (așa-numitele cookie-uri proprii) sau de alte site-uri web (așa-numitele module cookie-uri instalate de terți). Această Politică de Cookies nu acoperă utilizarea cookie-urilor de către astfel de terțe părți și pentru mai multe informații despre acele cookie-uri, vă rugăm să accesați politicile lor de cookies.

Dacă doriți, puteți restricționa sau șterge cookie-urile utilizând setările browser-ului. Puteți refuza doar cookie-urile care nu sunt strict necesare pentru fucționarea Site-ului. De asemenea, în cazul în care setările cookie-urilor restricționate pe dispozitivul dumneavoastră, nu veți mai putea folosi toate funcțiile Site-ului nostru.
Pentru a modifica setările browser-ului, puteți accesa secțiunea „Ajutor” din browser-ul dumneavoastră.
Puteți afla mai multe detalii despre schimbarea setărilor, accesând următorul link: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Cookie-urile utilizate pe Site-ul nostru sunt clasificate după cum urmează:
Performanță. Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care utilzați Site-ul nostru.
Cookie-uri de analiză. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a colecta informații agregate despre numărul de vizitatori și despre modul în care utilizează Site-ul.
Cookie-uri funcționale (strict necesare pentru funcționarea Site-ului). Aceste cookie-uri ne permit să controlăm o serie de parametri, cum ar fi memorarea preferințelor utilizatorului privind folosirea cookie-urilor.
Cookie-uri pentru sesiuni. Aceste cookie-uri permit utilizatorului să se conecteze la Site fără a-și introduce datele contului.

Cookie-urile utilizate pe Site sunt următoarele:

Cookie-uri utilizate de terți

Denumirea cookie-ului

Categorie

Tip

Scop

Strict necesar

Durată

Domeniul sursă

[_ga]

[Cookie-uri de analiză]

[persistent]

[Utilizat pentru pentru a colecta date Google Analytics]

[Nu]

[2 ani]

[Google Analytics]

[_gid]

[Cookie-uri de analiză]

[persistent]

[Utilizat pentru pentru a colecta date Google Analytics]

[Nu]

[1 zi]

[Google Analytics]

[_gat]

[Cookie-uri de analiză]

[persistent]

[Utilizat pentru pentru a colecta date Google Analytics]

[Nu]

[1 minut]

[Google Analytics]

[_fbc]

[Cookie-uri de publicitate]

[persistent]

[Utilizat pentru modulul de retargetare publicitara]

[Nu]

[3 luni]

[Facebook Analytics]

[_fbp]

[Cookie-uri de publicitate]

[persistent]

[Utilizat pentru modulul de retargetare publicitara]

[Nu]

[3 luni]

[Facebook Analytics]

[_gads]

[Cookie-uri de publicitate]

[persistent]

[Utilizat pentru modulul de retargetare publicitara]

[Nu]

[3 luni]

[Google AdSense]

[_gac]

[Cookie-uri de publicitate]

[persistent]

[Utilizat pentru modulul de retargetare publicitara]

[Nu]

[3 luni]

[Google AdSense]

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Cookies sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta contact@analize.live